Ing. Pavel Malík

Provádím oceňování nemovitostí, konkrétně vypracování ocenění rodinných domů, chat, chalup, rekreačních domků, bytů, nebytových prostor, garáží, budov, hal, pozemků a věcných břemen, včetně objektů ve výstavbě, určených jak k bydlení, tak ke komerčnímu využití.

Dále odhady pro vypořádání společného jmění manželů (SJM) a ostatních majetkových podílů.

Oceňování provádím pro dědická řízení, převody nemovitostí, exekuce, insolvenční řízení, vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo SJM.

Ocenění provádím v celém Severo-Moravském kraji, konkrétně v regionech Olomoucko, Šumpersko, Bruntálsko a Opavsko.

Jak probíhá odhad nemovitosti

Každý, kdo někdy prodával nebo kupoval nemovitost, si musel zjistit, jakou má hodnotu. Odhad nemovitosti potřebujete i při situacích, jako jsou dědická řízení, platby daně z nabytí nemovitostí nebo zástava.

Rozumné ceny

Ocenění zpracuji v aktuálních cenách odpovídající regionu

Obhlídka nemovitosti

Zajištění obhlídky do 24 hodin.

Kvalita ocenění

Oceňuji pro bankovní sektor, ČS a.s., Moneta Money Bank a další.

Veškerá dokumentace

K oceňované nemovitosti dodám veškeré potřebné dokumenty - LV, zpráva povodně a další ...

Jste v dobrých rukou

Jsem certifikovaný odhadce nemovitých věcí ČSN ISO 17024

Výstup ocenění

Ocenění vám dodám v tištěné i digitální formě

Odhad ceny nemovitosti zdarma a online

Odhad získáte online, rychle a bez nutnosti zadávání kontaktních údajů.

Online kalkulačka vypracuje odhad ceny nemovitosti i optimální výši nájemného. Odhad nemovitosti zdarma je stanoven na základě údajů z několika různých zdrojů, jako jsou informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, cenové mapy, inzerce apod. Dále je výpočet upraven speciálně vyvinutým algoritmem a výsledky jsou revidovány odborníky.

V případě atypické nemovitosti, u které nelze automaticky určit odhad tržní ceny mne prosím kontaktujte na tel. 604 250 240.

Zpracovávám ocenění pro hypoteční zajištění

Pro banku se dělá odhad tržní ceny – takové, za jakou je možné nemovitost případně prodat, když s ní chcete ručit na hypotéku.

Česká spořitelna a.s.

Jsem smluvním odhadcem pro ČS a.s.

Logo_Moneta_Money_Bank

MONETA Money Bank a.s.

Jsem smluvním odhadcem pro MONETA Money Bank a.s.

Air Bank a Fio banka

Jsem smluvním odhadcem pro Air Bank a.s. a Fio banku

Raiffeisenbank a.s.

Jsem smluvním odhadcem pro Raiffeisenbank a.s. a Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Správná prodejní cena nemovitosti

Nejčastější chyby při stanovení tržního odhadu nemovitosti

1) Porovnávání inzerátů na realitních portálech – často se prodávající snaží ocenit svou nemovitost porovnáváním inzerátů na realitních serverech. Mnoho inzerátů na internetu však vyjadřuje zbožné přání prodávajících, než reálnou tržní cenu.

2) Nákladová metoda – prodávající si spočítá, kolik do nemovitosti investoval (např. cena pořízení, rekonstrukce, náklady na hypotéku, samotné zhodnocení v čase atd.) a na základě toho stanoví cenu.

3) Cenové mapy – cenové mapy mohou být jednoduchým odrazovým můstkem ke stanovení odhadu nemovitosti. Vyjadřují však cenový průměr v dané lokalitě. A v tom může být jejich nebezpečí při stanovení tržní ceny. Vůbec nezohledňují technický stav nemovitosti (bytu a budovy samotné), orientace oken, dispozice místností, podlaží, výtahu, sociální zázemí v okolí, dopravní dostupnost atd.

přátelské jednání

Rychlost

ocenění dle platných norem

korektní cena

Jak odhad probíhá

Po vzájemném kontaktu si domluvíme termín, ve kterém se sejdeme u oceňovaného domu, bytu nebo pozemku. Přítomný by měl být někdo, kdo nemovitost zná a dokáže určit její historii (co se rekonstrukcí a oprav týká). Odhad pak proběhne během pár dnů.

Certifikace a oprávnění

Certifikát

certifikovaného odhadce majetku pro oceňování nemovitých věcí

osvědčení

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, Vysoká škola ekonomická

potvrzení

Evidence v komoře odhadců znaleckého ústavu A-Consult plus